Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep bedrijven

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep bedrijven.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep bedrijven.

Bedrijven Bedrijven

In het IJzerbekken is de industriële activiteit beperkt. Industriegebieden komen verspreid voor, onder meer Ieper, Diksmuide, Poperinge, Veurne en Nieuwpoort.

Druk vanuit bedrijven

In het IJzerbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen in de waterlopen beperkt.

Druk vanuit de sectoren

In het IJzerbekken is de druk voor stikstof grotendeels (82%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 70% afkomstig van de landbouw,

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het IJzerbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Zowel de belasting met stikstof als de belasting met fosfor ligt hoger dan elders in Vlaanderen.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het IJzerbekken in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen.

Bedrijven Bedrijven

In het bekken van de Brugse Polders is de industriële activiteit geconcentreerd in de regio Brugge, in en om de zeehavens Zeebrugge -Oostende en in Aalter langsheen het kanaal Gent-Oostende .

Druk vanuit bedrijven

In het bekken van de Brugse Polders is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen heel beperkt.

Druk vanuit de sectoren

In het bekken van de Brugse Polders is de druk voor  stikstof voor ruim 69% afkomstig van de landbouw.

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het bekken van de Brugse Polders kent in vergelijking met de andere bekkens een hogere belasting met nutriënten. De belasting met zuurstofbindende stoffen ligt dan weer iets lager dan in de meeste bekkens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het bekken van de Brugse Polders beduidend een stuk lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen met uitzondering van het metaal koper.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het bekken vooral veroorzaakt door oevererosie.

Bedrijven Bedrijven

Het bekken van de Gentse Kanalen heeft een uitgebreide en gediversifieerde industriële sector.

Druk vanuit bedrijven

In het bekken van de Gentse Kanalen is het aandeel van bedrijven (industrie, handel en diensten) op de vracht van CZV ongeveer 40%. Voor fosfaat- en stikstofemissies heeft de sector een kleiner aandeel van ongeveer 5% en 12%.

Druk vanuit de sectoren

n het bekken van de Gentse Kanalen is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (55%) afkomstig van de landbouw.De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen is de uitstoot in het bekken van de Gentse Kanalen gemiddeld tot laag in vergelijking met andere bekkens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

Bodemerosie is een relatief beperkt probleem in het bekken van de Gentse Kanalen en komt vooral voor in de meer reliëfrijke gebieden in het oosten (Molenbeek, Belselebeek) en westen van het bekken (Poekebeek).

Bedrijven Bedrijven

In het Leiebekken is er veel industriële activiteit en dit komt verspreid voor, onder meer in Passendale, Zwevegem, Deerlijk, Waregem en Izegem.

Druk vanuit bedrijven

In het Leiebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt

Druk vanuit de sectoren

n het Leiebekken is de druk voor stikstof grotendeels (59 %) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens (36 %),

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van zware metalen is in het Leiebekken voor alle bemeten parameters gemiddeld t.o.v. de andere bekkens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Leiebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

In het Denderbekken is de industriële activiteit beperkt.

Druk vanuit bedrijven

In het Denderbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.