Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit bedrijven

In het bekken van de Gentse Kanalen is het aandeel van bedrijven (industrie, handel en diensten) op de vracht van CZV ongeveer 40%. Voor fosfaat- en stikstofemissies heeft de sector een kleiner aandeel van ongeveer 5% en 12%.

In het bekken van de Gentse Kanalen is het aandeel van bedrijven (industrie, handel en diensten) op de vracht van CZV ongeveer 40%. Voor fosfaat- en stikstofemissies heeft de sector een kleiner aandeel van ongeveer 5% en 12%.

In het Bekken van de Gents Kanalen situeert de grootste druk vanuit bedrijven zich voornamelijk op de Ringvaart rond Gent, het kanaal Gent-Terneuzen en de Nieuwe Kale. Ook in de Meirebeek en de Gentse Binnenwateren is het aandeel van bedrijven in de totale CZV en BZV druk op deze waterlopen groter dan bij de meeste kleinere waterlopen.

Voor CZV, fosfor en stikstof is het vooral de sector van vervaardiging van papier en papierverwerking die het grootste aandeel (58% voor CZV, 29% voor fosfor) heeft van bedrijven op bekkenniveau. Ook de sector van vervaardiging van chemische basisproducten komt duidelijk naar voor op vlak van CZV (16%) en fosfor (17%). Voor stikstof zien we ook een aandeel van winning, distributie en behandeling van water en de metaalvervaardigende sector. De andere subsectoren hebben beperkt(er)e impact.

Bekken van de Gentse Kanalen grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk stikstof Bekken van de Gentse Kanalen grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk fosfor Bekken van de Gentse Kanalen grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk CZV

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.