Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bedrijven

In het Leiebekken is er veel industriële activiteit en dit komt verspreid voor, onder meer in Passendale, Zwevegem, Deerlijk, Waregem en Izegem.

Leiebekken kaart bedrijvenIn het Leiebekken is er veel industriële activiteit en dit komt verspreid voor, onder meer in Passendale, Zwevegem, Deerlijk, Waregem en Izegem. De grootste industriële clusters zijn gelegen nabij dicht bebouwde gebieden langs de Leie of het kanaal Roeselare-Leie.

De totale oppervlakte in gebruik voor industriële activiteiten bedraagt 140 km² (14 % van de bekken oppervlakte). In vergelijking met de overige bekkens is de totale oppervlakte in gebruik voor industrie gemiddeld.

Het Leiebekken kent vergeleken met de andere bekkens een relatief gemiddeld aantal ondernemingen.

De meeste ondernemingen in het Leiebekken behoren tot de deelsector handel en diensten.

Leiebekken grafiek bedrijven (#ondernemingen per deelsector)Leiebekken - industrieIn enkele industriegebieden, zoals rond Harelbeke en Moorslede, wordt verder gewerkt aan een scheiding van afvalwater en regenwater. Er wordt toegezien op een juiste aansluiting van de riolering van de bedrijven op de gescheiden riolering. Bedrijfsafvalwater hoort niet thuis op de regenwaterafvoer. Het kan de waterloop waarin deze regenwaterafvoer uitmondt belasten met organisch materiaal, met gevaarlijke stoffen en het zuurstof gehalte naar beneden halen.

Het waterleven in de bovenlopen van de Leie is kwetsbaar voor nutriënten of chloriden in het effluent water dat bedrijven lozen. Zoals ondermeer in de Gaverbeek, Heulebeek, Zaubeek en Douvebeek.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.