Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenvatting maatregelenprogramma

Hoofdstuk 5 van het beheerplan Vlaams deel bevat de samenvatting van het maatregelenprogramma

Hoofdstuk 5 bevat de samenvatting van het maatregelenprogramma.

Het maatregelenprogramma is ingedeeld in 13 thematische groepen 

Groep 1

Europese wetgeving

Groep 2

Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel

Groep 3

Duurzaam watergebruik

Groep 4A

Beschermde en waterrijke gebieden – gedeelte grondwater

Groep 4B

Beschermde en waterrijke gebieden – gedeelte oppervlaktewater

Groep 5A

Kwantiteit grondwater

Groep 5B

Kwantiteit oppervlaktewater

Groep 6

Overstromingen

Groep 7A

Verontreiniging grondwater

Groep 7B

Verontreiniging oppervlaktewater

Groep 8A

Hydromorfologie

Groep 8B

Waterbodems

Groep 9

Andere maatregelen

 

Samenvatting maatregelenprogramma

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.