Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het Dijle-Zennebekken (1.123 km²) ligt in het centrum van Vlaanderen en wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de Zenne.

Dijle-Zennebekken kaart situeringHet Dijle-Zennebekken (1.123 km²) ligt in het centrum van Vlaanderen en wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de Zenne. Beide waterlopen ontspringen in Wallonië, waar zich ook ongeveer de helft van hun afstroomgebied bevindt. De Zenne stroomt ook door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14% van het totale stroomgebied).

Het grootste gedeelte van het Dijle- Zennebekken (87 %) ligt in de provincie Vlaams-Brabant, een kleiner deel (13 %) in de provincie Antwerpen. In het bekken bevinden zich 51 gemeenten, 27 geheel en 24 gedeeltelijk.

Via de Dijle wordt het water van het oostelijk deel van het bekken afgevoerd, samen met dat van het Demerbekken. De waterlopen in het westelijk deel wateren af naar de Zenne, die op haar beurt ook in de Dijle uitmondt ter hoogte van het Zennegat. Ruim een kilometer verder stroomt de Dijle samen met de Nete, en vormen zij de Rupel (Benedenscheldebekken), die in de Schelde uitmondt.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.