Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landgebruik in overstroombaar gebied

Zowel bij pluviale als fluviale overstromingen overstroomt in het Leiebekken vooral weiland.

Zowel bij pluviale als fluviale overstromingen overstroomt in het Leiebekken vooral weiland. Bij fluviale overstromingen overstroomt veel meer weiland dan bij pluviale overstromingen. Dit komt omdat valleigronden van de waterlopen vaak als weiland in gebruik zijn. Hun aandeel neemt wel af naarmate een overstroming een kleinere kans op voorkomen heeft. Ook akkerland en natuur vormen een aanzienlijk deel van de oppervlakte dat overstroomt bij fluviale overstromingen.
Opvallend is de sterke stijging van het areaal woongebied dat overstroomt zowel bij een pluviale als fluviale overstroming van overstromingen met grote kans naar overstromingen met een kleine kans. Bij de fluviale overstromingen komt dit vooral door de historisch gegroeide steden en dorpen langs waterlopen. Bij pluviale zijn de laag gelegen wijken met veel verharde oppervlakte daar voor een groot deel verantwoordelijk voor. Verder is het opvallend dat bij pluviale overstromingen het aandeel industrieel gebied en residentieel gebied groot wordt bij pluviale overstromingen met een kleine kans. Bij zeer hevige regenval zijn verharde oppervlakten heel kwetsbaar.

Leiebekken grafiek landgebruik in overstroombaar gebied per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.