Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maatregelenpakket per groep

In hoofdstuk 4 worden per maatregelengroep de generieke acties verder toegelicht

Het maatregelenprogramma is opgedeeld in 9 maatregelengroepen.

In hoofdstuk 4 worden per maatregelengroep de generieke acties verder toegelicht. Ook de voor deze planperiode geselecteerde handhavingsprioriteiten staan in dit hoofdstuk beschreven.

maatregelenpakket per groep

maatregelenpakket per groep - bijlagen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.