Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het IJzerbekken (1.378 km2) bestaat uit poldergebied in het noorden en de valleien van de IJzer en zijn zijwaterlopen in het zuiden.

IJzerbekken kaart situeringHet IJzerbekken (1.378 km2) bestaat uit poldergebied in het noorden en de valleien van de IJzer en zijn zijwaterlopen in het zuiden. Ongeveer een derde van het afstroomgebied van de IJzer ligt in Frankrijk. In het noordwesten ligt de Noordzee.

De afwatering naar zee gebeurt grotendeels via de havengeul in Nieuwpoort en voor een kleiner deel via Oostende en via Duinkerke (FR).

Het bekken situeert zich in het noordwesten van Vlaanderen en volledig binnen de provincie West-Vlaanderen. 27 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk in het bekken.

In het westen liggen de Franse bekkens van de Yser en de Aa. In het oosten grenst het IJzerbekken aan het bekken van de Brugse Polders en in het zuiden aan het Leiebekken.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.