Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het Bovenscheldebekken (576 km²) is één van de kleinere bekkens. De Schelde is de hoofdwaterloop, ze ontspringt in Noord- Frankrijk op het plateau van Saint Quentin.

Bovenscheldebekken kaart situeringHet Bovenscheldebekken (576 km²) is één van de kleinere bekkens. De Schelde is de hoofdwaterloop, ze ontspringt in Noord- Frankrijk op het plateau van Saint Quentin. De Schelde wordt geflankeerd door heel wat oude meanders die vaak niet meer in verbinding staan met de rivier.

De Schelde wordt opwaarts de ringvaart om Gent als de Boven-Schelde aangeduid. Afwaarts het sluizencomplex van Merelbeke watert de Boven-Schelde verder af via de Beneden-Schelde richting de haven van Antwerpen om zo in de Noordzee uit te monden.

Het Bovenscheldebekken ligt voor vier vijfde op Oost-Vlaams en één vijfde op West-Vlaams grondgebied. 21 gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk in het bekken.

In het noorden wordt het bekken begrensd door het bekken van de Gentse Kanalen, in het oosten wordt het bekken begrensd door het Denderbekken, in het westen door het Leiebekken.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.