Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beheerplan Vlaams deel

Het beheerplan voor de Vlaamse delen legt de krijtlijnen vast voor het waterbeleid in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, samen met de maatregelen, acties, middelen en termijnen om de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid te bereiken.

Het beheerplan voor het Vlaamse deel legt de krijtlijnen vast voor het waterbeleid in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, samen met de maatregelen, acties, middelen en termijnen om de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid te bereiken.

Het beheerplan Vlaams deel bevat zes hoofdstukken:

  1. algemene gegevens
  2. analyses en beschermde gebieden
  3. doelstellingen en beoordelingen
  4. visievorming
  5. samenvatting maatregelenprogramma
  6. conclusie

Raadpleeg het hoofdstuk van uw keuze via de linkernavigatie of via onderstaande vakken.

 

kaartenatlas Schelde en Maas


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.