Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit bedrijven

In het bekken van de Brugse Polders is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen heel beperkt.

In het bekken van de Brugse Polders is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen heel beperkt: de sector staat in voor 7% van de CZV-emissies, 3 % van het fosfaat- en 1 % van de stikstofemissies.

De grootste druk van bedrijven situeert zich op de het Kanaal Gent-Oostende, het Boudewijnkanaal en de Noordede. Daarnaast is er een belangrijke druk op de bovenlopen van de Rivierbeek-Hertsbergebeek.

Vooral de voedingsindustrie en de bedrijven die chemische basisproducten vervaardigen zijn verantwoordelijk voor meer als de helft van de totale CZV-vracht afkomstig van de sector industrie.

De voedingsindustrie heeft eveneens de grootste impact op de nutriënten in het water.

De andere subsectoren hebben beperkt(er)e impact. 

Bekken van de Brugse Polders grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk stikstofBekken van de Brugse Polders grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk fosforBekken van de Brugse Polders grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk CZV

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.