Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Centraal Kempisch systeem

Grondwatersysteemspecifiek deel Centraal Kempisch systeem

Het grondwatersysteemspecifieke deel voor het Centraal Kempisch systeem wordt eerstdaags aangevuld. 

 

Centraal Kempisch systeem

bijlage 1: hydrogeologische opbouw

bijlage 2: generieke visie grondwaterbeleid en -beheer


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.