Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Centraal Kempisch systeem

Grondwatersysteemspecifiek deel Centraal Kempisch systeem

Het Centraal Kempisch Systeem komt voor in de ondergrond van de provincie Antwerpen, het noordoosten van de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en het westen van de provincie Limburg.

De oostgrens van het systeem wordt gevormd door de waterscheidingslijn tussen het Scheldebekken en het Maasbekken. Het noordelijk deel van het Centraal Kempisch Systeem behoort tot het stroomgebiedsdistrict van de Maas. Het zuidelijk gedeelte bevindt zich in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

 

Centraal Kempisch systeem

bijlage 1: hydrogeologische opbouw

bijlage 2: generieke visie grondwaterbeleid en -beheer


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.