Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het Demerbekken is het grootste bekken van Vlaanderen (1.922 km2). Het volledige hydrografische Demerbekken is 2.334 km2, de bovenlopen van de Grote Gete en Kleine Gete bevinden zich in Wallonië.

Demerbekken kaart situeringHet Demerbekken is het grootste bekken van Vlaanderen (1.922 km2). Het volledige hydrografische Demerbekken is 2.334 km2, de bovenlopen van de Grote Gete en Kleine Gete bevinden zich in Wallonië.

Het brongebied van de Demer ligt in Berg (Tongeren). Wanneer de Demer in Rotselaar in de Dijle uitmondt, heeft het water vanaf de bron 84 km afgelegd.

Het Demerbekken situeert zich voor twee derde in de provincie Limburg en voor één derde in de provincie Vlaams-Brabant. 51 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk in het bekken.

Het Demerbekken grenst in het westen aan het Dijle-Zennebekken, in het oosten aan het Maasbekken en in het noorden aan het Netebekken.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.