Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenspecifieke delen

Voor de 11 bekkens in Vlaanderen wordt het waterbeleid voor de komende 6 jaar verder uitgestippeld in de bekkenspecifieke delen.

 

Voor de 11 bekkens in Vlaanderen wordt het waterbeleid voor de komende 6 jaar verder uitgestippeld in de bekkenspecifieke delen. De bekkenspecifieke delen geven aan op welke manier de partners in het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit, minder wateroverlast en minder waterschaarste de komende jaren verder zetten.

De bekkenspecfieke delen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. Ze geven gebiedsgericht invulling aan het beleid op hoofdlijnen dat is opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas.

De focus van de bekkenspecifieke delen ligt op het werken aan de goede toestand van het oppervlaktewater en de bescherming tegen wateroverlast en waterschaarste. Grondwateraspecten kan u vinden in de grondwatersysteemspecifieke delen.

 

Raadpleeg de bekkenspecifieke delen door het bekken van uw keuze aan te klikken
in onderstaande figuur of in de linkernavigatie of onder de figuur.

Bekkens Vlaanderen


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.