Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het Leiebekken (982 km²) is onderdeel van het internationale bekken Leie en Deûle (3.886 km²).

Leiebekken kaart situeringHet Leiebekken (982 km²) is onderdeel van het internationale bekken Leie en Deûle (3.886 km²).

Door haar ligging aansluitend bij Frankrijk, Wallonië en andere bekkens vormt het Leiebekken geen afgesloten systeem en staat het onder invloed van water van buiten de bekkengrenzen.

Het grootste deel van het Leiebekken ligt in West-Vlaanderen (80%), het overige deel in Oost-Vlaanderen. Er zijn 38 gemeenten volledig of deels gelegen in het bekken.

In het zuidwesten grenst het Leiebekken aan Frankrijk en Wallonië, in het noorden aan het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders, en in het oosten aan het bekken van de Gentse Kanalen en het Bovenscheldebekken.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.