Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landgebruik in overstroombaar gebied

Vooral weiland overstroomt in het bekken van de Gentse Kanalen maar ook akkerland.

Vooral weiland overstroomt in het bekken van de Gentse Kanalen maar ook akkerland, gaande van 30% tot 40% van het overstromingsgebied naargelang de overstromingskans en de oorsprong (fluviaal of pluviaal). Ook akkerland maakt een groot deel uit van het overstroomde gebied, ongeveer 20%. Dit percentage kan stijgen tot 40% bij een fluviale overstroming met middelgrote kans en 53% bij een fluviale overstroming met kleine kans. Ook natuurgebied (grote natuurgebieden, bos, heide …) vormt een aanzienlijk deel van de oppervlakte die overstroomt (ongeveer een 10%). Het aandeel van overstroomd natuurgebied neemt af naargelang de kans kleiner wordt. Het aandeel van residentieel gebied dat overstroomd is relatief klein bij fluviale overstromingen. Bij pluviale overstromingen varieert dit van ongeveer 7% (grote kans) tot 16% bij kleine kans.

Bekken van de Gentse Kanalen grafiek landgebruik in overstroombaar gebied per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.