Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het Denderbekken (709 km²) is het op 1 na kleinste bekken van Vlaanderen. Van het volledige afstroomgebied van de Dender (1.384 km²) ligt ongeveer de helft in Vlaanderen, de andere helft ligt in Wallonië.

Denderbekken kaart situeringHet Denderbekken (709 km²) is het op 1 na kleinste bekken van Vlaanderen. Van het volledige afstroomgebied van de Dender (1.384 km²) ligt ongeveer de helft in Vlaanderen, de andere helft ligt in Wallonië. Via de Nieuwe Dender mondt de rivier in Dendermonde uit in de Schelde. De oude loop, de Oude Dender, loopt dwars door de stad, maar staat niet meer in verbinding met de Dender.

Het Denderbekken situeert zich centraal in Vlaanderen. Het bevindt zich voor 60% in Oost-Vlaanderen en 40% in Vlaams-Brabant en bestrijkt 29 gemeenten volledig of gedeeltelijk.

Ten westen van het Denderbekken bevindt zich het Bovenscheldebekken, ten noorden het Benedenscheldebekken en ten oosten het bekken van de Dijle en Zenne.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.