Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit bedrijven

In het Denderbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt.

In het Denderbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt: de sector staat in voor 13% van de CZV-emissies, 3 % van de fosfaat- en 2% van de stikstofemissies.

Vooral de voedingsindustrie (belangrijkste impact op fosfor en stikstof en op nummer 2 voor CZV) en de bedrijven die papier en papierwaren vervaardigen (belangrijkste impact voor CZV en nummer 2 voor fosfor en stikstof) hebben een belangrijke impact op de nutriënten en zuurstofbindende stoffen in het water. Ook de gezondheidszorg en de drankenindustrie dragen voor sommige parameters nog aanzienlijk bij in de druk vanuit deze sector. De andere subsectoren hebben een beperkt(er)e impact.

.

Denderbekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk stikstof Denderbekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk fosfor Denderbekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk CZV

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.