Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Algemene gegevens

Hoofdstuk 1 bevat een situering van het juridisch en organisatorisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen, schetst het planningsproces en gaat in op de intra-Belgische en grensoverschrijdende samenwerking binnen de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas.

Hoofdstuk 1 bevat een situering van het juridisch en organisatorisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen, schetst het planningsproces en gaat in op de intra-Belgische en grensoverschrijdende samenwerking binnen de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas.

 

Algemene gegevens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.