Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekken van de Brugse Polders

Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders

BPOL-coverHet bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders maakt deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas voor de periode 2022-2027. 

Het is als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 vastgesteld door de Vlaamse Regering op 1 juli 2022. Bijgevolg bevat deze website geen updates van gegevens.

Het bekkenspecifieke deel bestaat uit 5 hoofdstukken die u apart kan bekijken door het hoofdstuk van uw keuze aan te klikken in de linkernavigatie of via onderstaande vakken.

 

Algemene informatie over de inhoud en het planproces van de bekkenspecifieke delen en over de brongegevens kan u hier raadplegen:

inhoud bekkenspecifieke delen en planproces bekkenspecifieke delen

brongegevens bekkenspecifieke delen


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.