Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bedrijven

Het bekken van de Gentse Kanalen heeft een uitgebreide en gediversifieerde industriële sector.

Bekken van de Gentse Kanalen kaart huishoudensHet bekken van de Gentse Kanalen heeft een uitgebreide en gediversifieerde industriële sector.

Het gros van de industrie bevindt zich rondom het Kanaal Gent-Terneuzen, maar ook buiten de Gentse Kanaalzone zijn er verspreid over het bekken (soms) kleinere industriegebieden, o.a. in Ruiselede, Eeklo, Sint-Niklaas en Lokeren.

De totale oppervlakte bestemd voor industriële activiteiten bedraagt 141 km² (15 % van de oppervlakte van het bekken). In vergelijking met de overige bekkens is de totale oppervlakte bestemd voor industrie relatief hoog.

Het bekken van de Gentse Kanalen kent in vergelijking met de andere bekkens een vergelijkbaar aantal ondernemingen. De meeste daarvan behoren tot de sector handel en diensten (80%).

Bekken van de Gentse Kanalen grafiek bedrijven (#ondernemingen per deelsector)Bekken van de Gentse Kanalen - KGT havenkraanIn de meeste industriegebieden wordt verder gewerkt aan een scheiding van afvalwater en regenwater. Er wordt toegezien op een juiste aansluiting van de riolering van de bedrijven op de gescheiden riolering. Bedrijfsafvalwater hoort niet thuis op de regenwaterafvoer. Het kan de waterloop waarin de regenwaterafvoer uitmondt belasten met organisch materiaal, met gevaarlijke stoffen en ook het zuurstofgehalte naar beneden halen.

Het gros van de bedrijven lozen hun effluentwater in de grotere kanalen of in een waterloop nabij deze kanalen.

Indien de concentratie aan deze milieubelastende stoffen te hoog oploopt kan dit de ontwikkeling van het biologisch leven in de waterloop beperken of kan dit de mogelijkheid om drinkwater te produceren uit deze waterlopen beperken.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.