Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Uitgangspunten, methodiek en algemene aspecten

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en methodiek bij het opstellen van het maatregelenprogramma.

De hoofdstukken 1 tot 3 van het maatregelenprogramma beschrijven de uitgangspunten en methodiek voor het opstellen van de maatregelenprogramma' s voor:

  1. de kaderrichtlijn Water 
  2. de Overstromingsrichtlijn
  3. voor de vermindering van de risico's op waterschaarste en droogte.

Ook de prioritering van de acties (op basis van een multicriteria-analyse) en van de waterlichamen (met voor oppervlaktewater de indeling in speerpuntgebieden, aandachtsgebieden en andere gebieden) komt aan bod.

Uitgangspunten, methodiek en algemene aspecten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.