Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bedrijven

In het bekken van de Brugse Polders is de industriële activiteit geconcentreerd in de regio Brugge, in en om de zeehavens Zeebrugge -Oostende en in Aalter langsheen het kanaal Gent-Oostende .

Bekken van de Brugse Polders kaart bedrijvenIn het bekken van de Brugse Polders is de industriële activiteit geconcentreerd in de regio Brugge, in en om de zeehavens Zeebrugge -Oostende en in Aalter langsheen het kanaal Gent-Oostende .

Daarnaast komen er ook verspreid industriegebieden voor, onder meer in Zedelgem, Oostkamp, Beernem, Maldegem en Eeklo.

De totale oppervlakte in gebruik voor industriële activiteiten bedraagt 124 km² (11 % van de bekken oppervlakte).  

In vergelijking met de overige bekkens zit het bekken van de Brugse Polders wat in de middenmoot zowel qua bedrijfsoppervlakte als aantal ondernemingen.Bekken van de Brugse Polders - achterhaven Oostende

Bekken van de Brugse Polders grafiek bedrijven (#ondernemingen per deelsector)

De meeste ondernemingen behoren tot de deelsector handel en diensten.

In de industriegebieden zoals bijvoorbeeld rond Aalter wordt verder gewerkt aan een scheiding van afvalwater en regenwater. Er wordt toegezien op een juiste aansluiting van de riolering van de bedrijven op de gescheiden riolering. Bedrijfsafvalwater hoort niet thuis op de regenwaterafvoer. Het kan de waterloop waarin de regenwaterafvoer uitmondt belasten met organisch materiaal, met gevaarlijke stoffen en het zuurstofgehalte naar beneden halen.

Het waterleven in de laaglandbeken en bovenlopen in de zandstreek zijn kwetsbaar voor nutriënten of chloriden in het effluent water dat bedrijven lozen in ondermeer in de bovenlopen van de Rivierbeek en de Moubeek.

Ook de mogelijkheid om drinkwater te produceren hangt af van de geleidbaarheidswaarde van de waterlopen waaruit het water gewonnen wordt. Voor het eerst wordt in het nieuwe waterproductiecentrum te Oostende brak water van het kanaal Brugge-Oostende omgezet tot drinkwater. 

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.