Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sokkelsysteem

Het Sokkelsysteem is volledig gesitueerd in het stroomgebied van de Schelde. Het systeem bestaat uit de diepe watervoerende lagen van Oost- en West-Vlaanderen, het westelijk deel van Vlaams-Brabant en het zuidwestelijk tipje van de provincie Antwerpen.

 

Sokkelsysteem

Bijlage 1: hydrogeologische opbouw

Bijlage 2: generieke visie grondwaterbeleid en -beheer

Bijlage 3: afgebakende actiegebieden en waakgebied in Paleoceen Aquifersysteem

Bijlage 4: afgebakende actiegebieden en waakgebied in Krijt Aquifersysteem en Sokkel

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.