Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit bedrijven

In het IJzerbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen in de waterlopen beperkt.

In het IJzerbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen in de waterlopen beperkt: de sector staat in voor 12% van de CZV-emissies, 3 % van de fosfaat- en 1% van de stikstofemissies.

In het IJzerbekken is het aandeel van bedrijven grootst in de afstroomgebieden kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, IJzer II, Lokanaal en kanaal Ieper-IJzer.

Vooral de voedingsindustrie (belangrijkste impact op fosfor en stikstof en CZV) en winning, behandeling en distributie van water (op de tweede plaats voor CZV, fosfor en stikstof) hebben een belangrijke impact op de nutriënten en zuurstofbindende stoffen in het water. De andere subsectoren hebben beperkte impact.

IJzerbekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk stikstofIJzerbekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk fosforIJzerbekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk CZV

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.