Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit de sectoren

In het IJzerbekken is de druk voor stikstof grotendeels (82%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 70% afkomstig van de landbouw,

De druk voor fosfor is voor 68% afkomstig van de landbouw, 18% van huisoudens en 11% van RWZI’s.

Niet gesaneerde lozingen van huishoudens en van het effluent van de rioolwaterzuiverings-installaties zorgen voor de grootste druk (88%) door zuurstofbindende stoffen, bedrijven hebben een aandeel 12% in CZV-druk. (Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is tot op heden niet gekend.)

 

Evolutie drukken

Opvallend is de stijging in 2016 met hogere totale drukken voor elk van de drie stoffen ten opzichte van het jaar ervoor. De drukken voor stikstof, fosfor en CZV dalen in 2017. Voor stikstof en fosfor ongeveer tot hetzelfde niveau als in 2015, voor CZV een iets hogere druk dan in 2015.

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.