Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit bedrijven

In het Leiebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt

In het Leiebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt: de sector staat in voor 18 % van de CZV-emissies, 7 % van de fosfaat- en 3 % van de stikstofemissies. De sector zorgt daarentegen wel voor een grote druk op het zoutgehalte (chloriden en geleidbaarheid).

In het Leiebekken situeert de grootste druk van bedrijven zich op de Keibeek in Zwevegem, Douvebeek in Heuvelland, Heulebeek en Passendalebeek in Zonnebeke en Moorslede, op de Zaubeek in Zulte.

Vooral de voedingsindustrie (belangrijkste impact op fosfor, stikstof en CZV), de bedrijven die textiel vervaardigen (nummer 2 voor fosfor, nummer 3 voor stikstof en nummer 2 voor CZV) en de afval- en saneringsbedrijven (nummer 3 voor fosfor, nummer 2 voor stikstof en nummer 4 voor CZV) hebben een belangrijke impact op de nutriënten en zuurstofbindende stoffen in het water. Ook de houtindustrie draagt aanzienlijk bij in de druk. De andere subsectoren hebben een beperkt(er)e impact.

Leiebekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk stikstof Leiebekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk fosfor Leiebekken grafiek aandeel subsectoren bedrijven in druk CZV

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.