Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wie is wie

Verschillende overheden hebben een bevoegdheid in het waterbeleid en -beheer. De vele functies en aspecten van water overschrijden de bevoegdheden van de verschillende overheden en administraties. I

Verschillende overheden hebben een bevoegdheid in het waterbeleid en -beheer. De Vlaamse overheid, de provincies, de gemeenten, polders en wateringen en havenbesturen beheren allemaal een deel van het watersysteem of de waterketen. Ook verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid hebben watergerelateerde bevoegdheden. Dit kan gaan over waterkwaliteit of waterkwantiteit. Voor de wettelijke bevoegdheidsverdeling van het waterbeheer, zie stroomgebiedniveau.

Beken en rivieren volgen administratieve grenzen niet. De vele functies en aspecten van water overschrijden de bevoegdheden van de verschillende overheden en administraties. In het integraal waterbeleid werken de betrokken beleidsdomeinen en bestuursniveaus en andere regio’s samen om watergerelateerde kwesties zoals wateroverlast, droogte of slechte waterkwaliteit aan te pakken.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.