Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maassysteem

Grondwatersysteemspecifiek deel Maassysteem

Het Maassysteem is gelegen in de provincie Limburg. Het systeem ligt bovenop de Boom Aquitard en ten oosten van het Centraal Kempisch Systeem. Het Maassysteem en het Centraal Kempisch Systeem worden van elkaar gescheiden door de waterscheidingskam tussen het Maas- en Scheldestroomgebiedsdistrict op het Kempisch Plateau. 

Het Maassysteem grenst in het noorden en oosten aan Nederland en sluit aan bij de Nederlandse grondwaterlichamen “Zandmaas” en “Maas Slenk diep” (of Roerdalslenk). In het westen grenst het systeem aan het Centraal Kempisch Systeem, in het zuiden aan het Brulandkrijtsysteem.

 

Maassysteem

bijlage 1: hydrogeologsche opbouw

bijlage 2: generieke visie grondwaterbeleid en -beheer


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.