Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het bekken van de Brugse Polders (1.046 km2) is best wel atypisch te noemen met zijn kanalen en een veelheid aan vaarten.

Bekken van de Brugse Polders kaart situeringHet bekken van de Brugse Polders (1.046 km2) is best wel atypisch te noemen met zijn kanalen en een veelheid aan vaarten. Net zoals het bekken van de Gentse Kanalen is er immers geen sprake van een grote rivier of stroom die door het bekken mooi hydrografisch afstroomt zoals bijvoorbeeld de IJzer, Leie of Dender. De naam “Brugse Polders” dekt eveneens de landing niet en omvat 2 streken die hydrografisch weinig met elkaar gemeen hebben: de laaggelegen en vlakke kustpolders in het noorden en de licht hellende zandstreek in het zuiden, gescheiden door een smalle zandrug die van west naar oost door het bekken loopt.

Het bekken situeert zich in het noordwesten van Vlaanderen. Driekwart van het bekken ligt in de provincie West-Vlaanderen, een kwart in het Meetjesland in Oost-Vlaanderen, 26 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk in het bekken.

In het oosten grenst het bekken aan Nederland,  in het westen aan het IJzerbekken en in het zuiden aan het Leiebekken en het bekken van de Gentse Kanalen.

  

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.