Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Het bekken van de Gentse Kanalen (917 km²) is een bijzonder complex en gevarieerd watersysteem.

Bekken van de Gentse Kanalen kaart situeringHet bekken van de Gentse Kanalen (917 km²) is een bijzonder complex en gevarieerd watersysteem. De grens van het bekken wordt niet bepaald door het afwateringsgebied van één rivier maar veeleer door de samensmelting van (delen van) kanalen en hun afwateringsgebieden. Het bekken watert af via het Kanaal Gent-Terneuzen richting de Westerschelde, via de Ringvaart naar de Benedenschelde en via het Kanaal Gent-Oostende en het Leopoldkanaal richting het bekken van de Brugse Polders. Een uitgebreid netwerk van kanalen, rechtgetrokken waterlopen, stuwen, pompgemalen en de talrijke inpolderingen in het noorden van het bekken hebben het natuurlijke watersysteem doorheen de tijd doorknipt en ingrijpend veranderd. De mens bepaalt in grote mate het functioneren van het watersysteem.

Het bekken ligt vrijwel volledig binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Enkel het bovenstroomse deel van de Poekebeek ligt in West-Vlaanderen. 25 gemeenten liggen geheel of gedeeltelijk binnen het bekken van de Gentse Kanalen.

Het bekken van de Leie en Bovenschelde (bovenstrooms) en het bekken van de Brugse Polders en Benedenschelde (benedenstroom)grenzen aan het bekken van de Gentse Kanalen. Aan de noordzijde is Nederland de grens.

 

interactieve kaart


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.