Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Conclusies

Hoofdstuk 6 van het beheerplan Vlaams deel formuleert de conclusies van het stroomgebiedbeheerplan.

Hoofdstuk 6 formuleert de conclusies van het stroomgebiedbeheerplan. De belangrijkste veranderingen en actualiseringen t.o.v. het SGBP 2016-2021 worden opgelijst en een overzicht wordt gegeven van de stand van uitvoering van het maatregelenprogramma 2016-2021. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de toepassing van afwijkingen en de uitwerking van aangepaste plandoelstellingen.

 

Conclusies

Conclusies - bijlagen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.