Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep huishoudens

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep huishoudens.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep huishoudens.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het IJzerbekken bedraagt 244 inwoners per km². Daarmee is het IJzerbekken het minst bevolkte bekken.

Druk vanuit de sectoren

In het IJzerbekken is de druk voor stikstof grotendeels (82%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 70% afkomstig van de landbouw,

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het IJzerbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Zowel de belasting met stikstof als de belasting met fosfor ligt hoger dan elders in Vlaanderen.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het IJzerbekken in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen.

Getroffen inwoners

In het IJzerbekken worden bij overstromingen met een grote kans van voorkomen de meest inwoners getroffen door pluviale overstromingen (ongeveer 3.500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Huishoudens Huishoudens

De Brugse Polders is één van de minder dicht bevolkte bekkens. De bevolkingsdichtheid bedraagt 369 inwoners per km².

Druk vanuit de sectoren

In het bekken van de Brugse Polders is de druk voor  stikstof voor ruim 69% afkomstig van de landbouw.

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het bekken van de Brugse Polders kent in vergelijking met de andere bekkens een hogere belasting met nutriënten. De belasting met zuurstofbindende stoffen ligt dan weer iets lager dan in de meeste bekkens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het bekken van de Brugse Polders beduidend een stuk lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen met uitzondering van het metaal koper.

Getroffen inwoners

Het grootste aantal potentieel getroffen inwoners in het bekken van de Brugse Polders komt door overstromingen vanuit zee. Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het bekken vooral veroorzaakt door oevererosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het bekken van de Gentse Kanalen bedraagt 499 inwoners per km².

Druk vanuit de sectoren

n het bekken van de Gentse Kanalen is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (55%) afkomstig van de landbouw.De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen is de uitstoot in het bekken van de Gentse Kanalen gemiddeld tot laag in vergelijking met andere bekkens.

Getroffen inwoners

In het bekken van de Gentse Kanalen worden de meeste inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 2500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

Bodemerosie is een relatief beperkt probleem in het bekken van de Gentse Kanalen en komt vooral voor in de meer reliëfrijke gebieden in het oosten (Molenbeek, Belselebeek) en westen van het bekken (Poekebeek).

Huishoudens Huishoudens

Zo’n 135 km² (14 % van de oppervlakte van het bekken) is bestemd voor wonen. Vergeleken met de andere bekkens situeert het Leiebekken zich hiermee boven het gemiddelde.

Druk vanuit de sectoren

n het Leiebekken is de druk voor stikstof grotendeels (59 %) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens (36 %),

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van zware metalen is in het Leiebekken voor alle bemeten parameters gemiddeld t.o.v. de andere bekkens.

Getroffen inwoners

In het Leiebekken worden veel inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 6.000 personen bij een overstroming van een omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet). Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.