Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Getroffen inwoners

In het IJzerbekken worden bij overstromingen met een grote kans van voorkomen de meest inwoners getroffen door pluviale overstromingen (ongeveer 3.500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

In het IJzerbekken worden bij overstromingen met een grote kans van voorkomen de meest inwoners getroffen door pluviale overstromingen (ongeveer 3.500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet). Bij overstromingen met kleine kans neemt het aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen drastisch toe tot meer dan 50.000 binnen het overstroombaar gebied ten gevolge van grote overstromingen vanuit zee.

In de afstroomgebieden van de middenstroomse IJzer, de Ieperlee en het kanaal Ieper-IJzer lopen het meeste mensen risico op overstromingen met grote kan van voorkomen (eens in de 10 jaar). Al is het aandeel beperkt tot maximum 5 % van de inwoners in het afstroomgebied. Bij overstromingen met kleine kans in het kustgebied kan dat gaan tot bijvoorbeeld 41% van de inwoners in het Oostends Krekengebied.

IJzerbekken grafiek potentieel getroffen inwoners per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.