Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit niet gesaneerde lozingen huishoudens

Met een zuiveringsgraad van 79 % en een rioleringsgraad  van 84 % behoort het Leiebekken in vergelijking met de andere bekkens tot de lagere waarden.

Leiebekken kaart druk niet gesaneerde lozingen huishoudensMet een zuiveringsgraad van 79 % en een rioleringsgraad  van 84 % behoort het Leiebekken in vergelijking met de andere bekkens tot de lagere waarden.

De voorbije 25 jaar is er heel wat geïnvesteerd in saneringsinfrastructuur in het Leiebekken. Toch zijn er nog een aantal knelpunten. Vooral in de afstroomgebieden van de Heulebeek, de Devebeek, de Mandel en de Grensleie moeten in verschillende regio’s nog heel wat saneringsinfrastructuur aangelegd worden. (zie collectief te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan)

In het Leiebekken zal ongeveer 4,5 % van de inwoners niet aangesloten worden op de centrale rioleringsinfrastructuur. Dat afvalwater moet via een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) gezuiverd worden. Slechts 13 % van de IBA’s is reeds geplaatst. Gezien deze disperse lozingen zich vaak in de kleinere waterlopen situeren, kan de lokale impact van die huishoudelijke lozingen wel belangrijk zijn. Onder meer in de afstroomzones van de Mandel, de Heulebeek en de Grensleie moeten nog heel wat IBA’s aangelegd worden. (zie individueel te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.