Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep huishoudens

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep huishoudens.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep huishoudens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor quasi alle gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens.

Getroffen inwoners

In het Benedenscheldebekken worden de meest inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 11.000 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Landgebruik in overstroombaar gebied

Het openruimtegebied (natuur, weiland, akkerland) heeft in het Benedenscheldebekken het grootste aandeel in het overstroombaar gebied zowel voor pluviale als fluviale overstromingen.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Benedenscheldebekken mede veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het Bovenscheldebekken bedraagt 336 inwoners per km².

Druk vanuit de sectoren

In het Bovenscheldebekken is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (62%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 44% afkomstig van de landbouw en voor 30% afkomstig van de huishoudens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk vanuit de bodem aanzienlijk groter in het Bovenscheldebekken, omdat de bodemerosieproblematiek hier zeer sterk speelt. Hierdoor is depositie procentueel lager binnen het Bovenscheldebekken.

Getroffen inwoners

In het Bovenscheldebekken worden de meeste inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 2.742 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Landgebruik in overstroombaar gebied

Bij de pluviale overstromingen overstroomt in het Bovenscheldebekken iets minder dan de helft weiland. Bij de fluviale overstromingen overstroomt tot 60% weiland.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Bovenscheldebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het Dijle-Zennebekken bedraagt 740 inwoners per km².

Druk vanuit de sectoren

De druk voor fosfor is voornamelijk afkomstig van huishoudens en RWZI's, en in mindere mate van landbouw.

Getroffen inwoners

In het Dijle-Zennebekken worden de meest inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot bijna 12500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Dijle-Zennebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

Het Netebekken is een relatief groot bekken waardoor de bevolkingsdichtheid net onder het Vlaamse gemiddelde zit (397 inwoners per km²).

Druk vanuit de sectoren

In het Netebekken is de druk voor stikstof voor bijna 40% afkomstig van de landbouw. De druk van fosfor komt vooral van de huishoudens en het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van kobalt in Netebekken is uitzonderlijk hoog t.o.v. de andere bekkens. 70% van de totale druk in Vlaanderen is afkomstig uit het Netebekken.

Getroffen inwoners

In het Netebekken worden de meest inwoners getroffen (people @ risk) door pluviale overstromingen (tot 2.500 personen bij een overstroming die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Landgebruik in overstroombaar gebied

Zowel bij pluviale als fluviale overstromingen overstroomt in het Netebekken vooral weiland (30% tot 40%), gevolgd door natuurgebied (20% tot 30%).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Netebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie .

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.