Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep huishoudens

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep huishoudens.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep huishoudens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Leiebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het Denderbekken bedraagt 541 inwoners per km².

Druk vanuit de sectoren

In het Denderbekken is de druk voor stikstof voor de helft afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van arseen, chroom en lood is voor een klein bekken als dat van de Dender vrij hoog.

Getroffen inwoners

In het Denderbekken worden de meeste inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Denderbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het Demerbekken bedraagt ongeveer 365 inwoners per km².

Druk vanuit de sectoren

n het Demerbekken is de druk voor stikstof voor bijna de helft afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is bijna 40% afkomstig van huishoudens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met andere bekkens is er in het Demerbekken duidelijk een grotere druk op de waterlopen van nikkel, zink, cadmium, chroom, kwik, en lood.

Getroffen inwoners

In het Demerbekken worden de meeste inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 12.000 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Demerbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het Maasbekken bedraagt 272 inwoners per km², hetgeen laag is in vergelijking met andere bekkens, en ver onder het Vlaamse gemiddelde van 460 inwoners per km² is.

Druk vanuit niet gesaneerde lozingen huishoudens

Met een zuiveringsgraad (% inwoners aangesloten op een zuiveringssysteem) van 88 % en een rioleringsgraad  van 88,5 % scoort het Maasbekken één van de hoogste in vergelijking met de andere bekkens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Het Maasbekken heeft over het algemeen een lage concentratie aan zware metalen in vergelijking met de andere bekkens.

Getroffen inwoners

In het Maasbekken worden de meest inwoners getroffen door pluviale overstromingen (bijna 4000 personen bij een overstroming die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Maasbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Huishoudens Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het Benedenscheldebekken bedraagt 863 inwoners per km². Daarmee is het Benedenscheldebekken het dichtst bevolkte bekken.

Druk vanuit de sectoren

In het Benedenscheldebekken is de druk voor stikstof voor ruim een kwart (27%) afkomstig van de landbouw. Wat betreft de druk voor fosfor hebben de RWZI's met 36 % het grootste aandeel.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.