Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Getroffen inwoners

In het Leiebekken worden veel inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 6.000 personen bij een overstroming van een omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet). Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen.

In het Leiebekken worden veel inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 6.000 personen bij een overstroming van een omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet). Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen.

In het gebied van de stroomopwaartse Mandel (Roeselare, Ardooie, ..) lopen de meeste mensen risico op overstromingen en wateroverlast. Dit aantal loopt op van 2.200 inwoners bij een grote kans tot maar liefst 12.000 inwoners bij een kleine kans. Ook in de afstroomgebieden van Leie I en Leie II zijn heel wat inwoners bedreigd. In de gebieden van de Leie III en de afwaartse Mandel lopen het minst aantal personen het risico om getroffen te worden door overstromingen en wateroverlast.

Leiebekken grafiek potentieel getroffen inwoners per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.