Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit niet gesaneerde lozingen huishoudens

Met een zuiveringsgraad van 86 % en een rioleringsgraad van 86,5% behoort het bekken van de Brugse Polders in vergelijking met de andere bekkens tot de middenmoot.

Bekken van de Brugse Polders kaart druk niet gesaneerde lozingen huishoudensMet een zuiveringsgraad van 86 % en een rioleringsgraad van 86,5% behoort het bekken van de Brugse Polders in vergelijking met de andere bekkens tot de middenmoot.

De voorbije 25 jaar is er heel wat geïnvesteerd in saneringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders. De saneringsinfrastructuur in de kustregio werd als eerste uitgebouwd.

Toch is er nog een saneringsachterstand in de landelijke afstroomgebieden zoals de Rivierbeek-Hertsbergebeek, de Jabbeekse Beek en in het buitengebied van regio Aalter-Eeklo-Kaprijke (zie collectief te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan).

In het bekken zal ongeveer 5% van de inwoners niet aangesloten worden op de centrale rioleringsinfrastructuur. Dat afvalwater moet via een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) gezuiverd worden. Slechts 17% van de IBA’s is reeds geplaatst.

Gezien deze disperse lozingen zich vaak in de kleinere waterlopen situeren, kan de lokale impact van die huishoudelijke lozingen wel belangrijk zijn.

Onder meer in de kustpolders en in het buitengebied van de gemeenten Jabbeke, Oostkamp, Beernem, Maldegem moeten nog heel wat IBA’s aangelegd worden. (zie individueel te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.