Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit niet gesaneerde lozingen huishoudens

Bekken van de Gentse Kanalen kaart druk niet gesaneerde lozingen huishoudensMet een zuiveringsgraad van 87 % en een rioleringsgraad van 87 % behoort het Bekken van de Gentse Kanalen in vergelijking met de andere bekkens tot de middenmoot.

De voorbije 25 jaar is er heel wat geïnvesteerd in saneringsinfrastructuur in het Bekken van de Gentse Kanalen. Toch zijn er nog een aantal knelpunten. Vooral in de afstroomgebieden van Zwartesluisbeek, Meirebeek, Poekebeek en Zuidlede moet in verschillende regio’s nog heel wat saneringsinfrastructuur aangelegd worden. (zie collectief te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan)

In het Bekken van de Gentse Kanalen zal ongeveer 4% van de inwoners niet aangesloten worden op de centrale rioleringsinfrastructuur. Dat afvalwater moet via een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) gezuiverd worden. Slechts 11% van de IBA’s is al geplaatst. Gezien deze disperse lozingen zich vaak in de kleinere waterlopen situeren, kan de lokale impact van die huishoudelijke lozingen wel belangrijk zijn. Onder meer in de Zwartesluisbeek in Assenede en in het afstroomgebied van de Poekebeek moeten nog heel wat IBA’s aangelegd worden. (zie individueel te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.