Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Getroffen inwoners

In het bekken van de Gentse Kanalen worden de meeste inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 2500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet).

In het bekken van de Gentse Kanalen worden de meeste inwoners getroffen door pluviale overstromingen (tot 2500 personen bij een overstroming van deze omvang die zich gemiddeld eens in 10 jaar voordoet). Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen.

Bekken van de Gentse Kanalen grafiek potentieel getroffen inwoners per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.