Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Getroffen inwoners

Het grootste aantal potentieel getroffen inwoners in het bekken van de Brugse Polders komt door overstromingen vanuit zee. Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen.

Het grootste aantal potentieel getroffen inwoners komt door overstromingen vanuit zee. Inwoners die in een vallei wonen, kunnen getroffen worden door zowel fluviale als pluviale overstromingen. Door een overstroming met grote kans worden er ca. 2.500 inwoners getroffen, maar dit aantal stijgt al snel, en een overstroming met kleine kans treft ruim 67.000 inwoners in het bekken.

Procentueel lopen er het meest mensen risico op wateroverlast in het afstroomgebied van de Blankenbergse Vaart-Noordede. Bij een overstroming met grote kans gaat het zowat 685 inwoners, maar bij een overstroming met middelgrote kans stijgt dit al naar zo'n 19.250 en bij een overstroming met kleine kans zelfs bijna 24.300. Ook het Oostendse havengebied is een zwakke schakel met ruim 10.000 getroffen inwoners bij een overstroming met kleine kans.

Bekken van de Brugse Polders grafiek potentieel getroffen inwoners per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.