Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Huishoudens

Zo’n 135 km² (14 % van de oppervlakte van het bekken) is bestemd voor wonen. Vergeleken met de andere bekkens situeert het Leiebekken zich hiermee boven het gemiddelde.

Leiebekken kaart huishoudensDe bevolkingsdichtheid in het Leiebekken bedraagt 550 inwoners per km². Daarmee is het Leiebekken het derde meest bevolkte bekken. De westelijke kant is relatief dun bevolkt. Het centrale deel van het Leiebekken langs de Leie en het kanaal Roeselare-Leie met de grotere steden Kortrijk, Roeselare, Izegem, Menen, Harelbeke en Waregem en de gemeenten Wevelgem, Kuurne en Zulte kennen een hoge bevolkings­dichtheid. In het oosten van het Leiebekken loopt de bevolkingsdichtheid richting Gent weer op.

Zo’n 135 km² (14 % van de oppervlakte van het bekken) is bestemd voor wonen. Vergeleken met de andere bekkens situeert het Leiebekken zich hiermee boven het gemiddelde.

Het afvalwater afkomstig van de grote kernen (zoals Roeselare, Kortrijk, Waregem, Menen) wordt gezuiverd in een grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om de werking van de zuiveringsstations te verbeteren en overstortwerking te verminderen wordt de bestaande gemengde riolering vervangen door een scheiding van afvalwater en regenwater.

Voor de sterk verspreid voorkomende bebouwing wordt de zuivering van het afvalwater voorzien in een individuele behandeling van afvalwater (IBA).

Enkele kleine kernen, zoals Nokere, Wulvergem, Zandvoorde,… zullen nog voorzien worden van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Dit zal vooral de zuurstofhuishouding in onder andere de Douvebeek en de Zaubeek verbeteren.

Op het geoloket zoneringsplannen en GUPS kan u terugvinden waar er riolering komt en waar u zelf uw afvalwater moet zuiveren.Leiebekken - huishoudens buffer (Zwevegem)

Wateroverlast trof de huishoudens de voorbije jaren ook in de kernen zoals Roeselare, Dadizele, Geluwe, … bij zomerse intense buien. Er wordt verder werk gemaakt van het bovenstrooms vasthouden van hemelwater. Dit gebeurde al in Ardooie, Anzegem, … door het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.