Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het IJzerbekken bedraagt 244 inwoners per km². Daarmee is het IJzerbekken het minst bevolkte bekken.

IJzer kaart huishoudensDe bevolkingsdichtheid in het IJzerbekken bedraagt 244 inwoners per km². Daarmee is het IJzerbekken het minst bevolkte bekken. De poldergebieden en de Westhoek zijn relatief dun bevolkt. De kust met de grotere gemeenten Oostende, De Panne en Koksijde en de gemeenten Torhout, Zedelgem en Ieper kennen een hogere bevolkings­dichtheid. In de zomer neemt de bevolkingsdichtheid in de kustgemeenten toe door het kusttoerisme.

Zo’n 88 km² (6 % van de oppervlakte van het bekken) is in gebruik voor wonen. Vergeleken met de andere bekkens situeert het IJzerbekken zich hiermee onder het gemiddelde.

IJzerbekken - KWZI WestouterHet afvalwater afkomstig van de grote kernen (zoals Oostende, Diksmuide, Ieper, Kortemark) wordt gezuiverd in een grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (Oostende, Woumen, Ieper, Kortemark). Om de werking van de zuiveringsstations te verbeteren en overstortwerking te verminderen wordt de bestaande gemengde riolering vervangen door een scheiding van afvalwater en regenwater.

Voor de sterk verspreid voorkomende bebouwing wordt de zuivering van het afvalwater voorzien in een individuele behandeling van afvalwater (IBA). In de gemeente Poperinge worden de meeste IBA’s geplaatst.

Enkele kleine kernen, zoals de Klijte, Reningelst, Krombeke,… zullen nog voorzien worden van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Dit zal vooral de zuurstofhuishouding in de Klijtebeek, Grote Kemmelbeek en Bernardsbeek verbeteren.

Op het geoloket zoneringsplannen en GUPS kan u terugvinden waar er riolering komt en waar u zelf uw afvalwater moet zuiveren.

Wateroverlast trof de huishoudens de voorbije jaren vooral in kleinere kernen zoals Lichtervelde, Gits, Voormezele,… bij zomerse intense buien. Er wordt verder werk gemaakt van het bovenstrooms vasthouden van hemelwater. Dit gebeurde al in Poperinge, Kortemark, Lichtervelde,… door het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Voor meer informatie over de invloed van de sector op het watersysteem (en omgekeerd), zie hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.