Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Huishoudens

De bevolkingsdichtheid in het bekken van de Gentse Kanalen bedraagt 499 inwoners per km².

Bekken van de Gentse Kanalen kaart huishoudensDe bevolkingsdichtheid in het bekken van de Gentse Kanalen bedraagt 499 inwoners per km². De noordelijke poldergebieden, de Moervaartvallei en bv. de landelijke en bosrijke gemeenten in de bovenlopen van de Poekebeek zijn relatief dun bevolkt, dit in tegenstelling tot de grote stedelijke kernen rond Gent, Sint-Niklaas, Lokeren en Zelzate.

Zo’n 116 km² (13 % van de oppervlakte van het bekken) is bestemd voor wonen. Vergeleken met de andere bekkens situeert het bekken van de Gentse Kanalen zich hiermee iets boven het gemiddelde.

Het afvalwater afkomstig van de grote woonkernen wordt gezuiverd in een grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (o.a. Gent, Sint-Niklaas, Zelzate, Lokeren). Om de werking van de zuiveringsstations te verbeteren en de overstortwerking te verminderen, wordt de bestaande gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel van afvalwater en regenwater, naargelang de kans zich voordoet

Voor de sterk verspreide bebouwing wordt de zuivering van het afvalwater voorzien in een individuele behandeling van afvalwater (IBA). In het afstroomgebied van de Poekebeek worden de meeste IBA’s geplaatst.

Er is nog één kleinere woonkern waarvoor een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie gebouwd moet worden: Moerbeke Pereboom.

Op het geoloket zoneringsplannen en GUPS kan u terugvinden waar er riolering komt en waar u zelf uw afvalwater moet zuiveren.

In vergelijking met de ander bekkens is de wateroverlastproblematiek in het bekken van de Gentse Kanalen minder uitgesproken, vooral individuele woningen werden de voorbije jaren getroffen door wateroverlast. Overstromingen met schade aan gebouwen zijn relatief beperkt.

In Ruiselede en Belsele houden gecontroleerde overstromingsgebieden water bovenstrooms op om benedenstrooms schade te beperken. Bovenstrooms bufferen van hemelwater blijft belangrijk en wordt verder uitgebouwd. 

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.