Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grensoverschrijdende vuilvrachten

Het bekken van de Brugse Polders wordt doorkruist met kanalen die vooral door de Leie worden gevoed. Doordat het Afleidingskanaal van de Leie uitmondt in het Kanaal Gent-Oostende komt er vuilvracht vanuit het Leiebekken en verder stroomopwaarts vanuit Frankrijk terecht in het bekken van de Brugse Polders.

Het bekken van de Brugse Polders wordt doorkruist met kanalen die vooral door de Leie worden gevoed.

Doordat het Afleidingskanaal van de Leie uitmondt in het Kanaal Gent-Oostende komt er vuilvracht vanuit het Leiebekken en verder stroomopwaarts vanuit Frankrijk terecht in het bekken van de Brugse Polders. Onder normale omstandigheden wordt het grootste deel van het debiet van het Afleidingskanaal van de Leie via de Gentse Ringvaart afgeleid enerzijds naar de Zeeschelde en anderzijds naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

Enkel bij wassen op de Leie wordt er ook water via het stroomafwaarts traject van het Afleidingskanaal van de Leie richting Zeebrugge gestuurd.

Het kluwen van kanalen, verpompingen en afleidingen ter hoogte van Gent, maakt het onmogelijk om de inkomende vuilvrachten naar het bekken van de Brugse Polders accuraat te kwantificeren.

Het Leopoldkanaal is ook bekkenoverschrijdend doch de stuw in Sint-Laureins vormt de waterscheiding tussen het bekken van de Brugse Polders en het bekken van de Gentse Kanalen. Het oostelijk gedeelte na de stuw watert volledig af naar de Braakmankreek in Nederland. Er is geen inkomende vuilvracht naar het bekken van de Brugse Polders.

Via de Damse Vaart is er ook geen uitgaande vuilvracht naar Nederland.

Het kanaalpand Brugge-Oostende staat via de aftakking van het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort in verbinding met het IJzerbekken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.