Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterschaarste en droogte

Sinds de zomer van 2016 worden we geconfronteerd met lagere neerslag­hoeveelheden.

Sinds de zomer van 2016 worden we geconfronteerd met lagere neerslag­hoeveelheden.

Het westen van Vlaanderen is daarbij droger, onder invloed van de regenschaduw van Groot-Brittannië. Dit gecombineerd met hoge temperaturen in de zomers van 2018, 2019 en 2020 zorgde ervoor dat de waterreserves moeilijk terug op peil kwamen.

Bekken van de Brugse Polders beeld SPI-3 Vlaanderen (2019)De Standard Precipitation Index (SPI) geeft de afwijking van de voorbije neerslag t.o.v. het historische normaal weer. De SPI-3 van begin september 2019 geeft bijvoorbeeld aan dat de maanden juni-juli-augustus matig tot zeer droog waren in het bekken van de Brugse Polders. In het uiterste westen van het IJzerbekken was het zelfs extreem droog. 

De afvoerdebieten en waterpeilen van de waterlopen daalden sterk, met record minimum debieten tot droogstand voor sommige waterlopen. Ook de grondwaterpeilen zakten onder historisch lage waarden. Dit staat beschreven bij het hoofdstuk toestand.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.