Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Andere gebieden

Andere gebieden zijn oppervlaktewaterlichamen waarvoor het ook op langere termijn moeilijk wordt om de goede ecologische toestand/potentieel te bereiken (klasse 6) en/of het betreft kunstmatige waterlichamen of (aggregaten van) oppervlaktewaterlichamen waar het in praktijk vaak complex en moeilijk is om duurzame gebiedsgerichte projecten op te starten.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.