Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sectoren

Het bekken van de Gentse Kanalen wordt getypeerd door een sterke aanwezigheid van zowel de sector landbouw, bedrijven als huishoudens.

Het bekken van de Gentse Kanalen wordt getypeerd door een sterke aanwezigheid van zowel de sector landbouw, bedrijven als huishoudens. Bedrijven en industrie vind je vooral rondom Gent en het havengebied. De vele kanalen rondom Gent vormen samen met de haven North Sea Port een knooppunt voor het transport van goederen op het water. Huishoudens en landbouw liggen verspreid over het bekken met dichtbevolkte kernen als Gent, Sint-Niklaas en Lokeren en dunbevolkte uitgestrekte landbouwgebieden zoals bv. het poldergebied in het noorden van het bekken.

De sectoren hebben zowel een invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit als op het aquatische leven. Huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater bv. is rijk aan zuurstofbindende stoffen en nutriënten, stoffen afkomstig uit verzorgingsproducten, onderhoudsproducten en medicijnen of gevaarlijke stoffen zoals zware metalen en PAK’s. Sectoren verbruiken ook water. Dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater of circulair water zijn. Anderzijds kunnen sectoren ook hinder ondervinden van het watersysteem, bv. problemen met wateroverlast of watertekort. De recente erg droge zomers betekenen een nieuwe uitdaging om in het bekken voldoende water van goede kwaliteit ter beschikking te hebben.

Informatie over de invloed van de sectoren op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Voor een algemene beschrijving van de sectoren en hun deelsectoren, zie stroomgebiedniveau 


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.