Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Toerisme en recreatie

Water verhoogt de belevingswaarde van de omgeving. De voorkeur gaat daarbij naar natuurlijke oevers en een goede waterkwaliteit.

Bekken van de Brugse Polders - Brugse reienBekken van de Brugse Polders - recreatie Assebroekse meersenWater verhoogt de belevingswaarde van de omgeving. De voorkeur gaat daarbij naar natuurlijke oevers en een goede waterkwaliteit. Bovendien heeft wie regelmatig in contact komt met groen en water minder last van stress, beweegt meer en kan zicht beter concentreren.

Het bekken van de Brugse Polders heeft heel wat mooie troeven wat betreft watertoerisme en recreatie: de Brugse reien, de kuststrook, het netwerk aan kanalen, veel groene assen en watergebonden natuur zoals de Meetkerkse moeren, de Uitkerkse Polders en het Zwin. De belangrijkste waterplassen zijn de Sint-Pietersplas in Brugge, het Lac van Loppem, het Klein Strand in Jabbeke, Polderwind in Zuienkerke en de Spuikom in Oostende.

Water is een belangrijke trekpleister. Dat zien we, zeker in de zomer, aan de kust. Jaarlijks bezoeken 18 miljoen dagtoeristen de kust (waarvan 34% in de zomer). Daarbij komen nog zo’n 27 miljoen verblijfstoeristen (waarvan ca. 39% in de zomer). Het zomerse kusttoerisme verhoogt de vraag naar leidingwater en verhoogt de aanvoer van afvalwater naar de zuiveringsinstallaties.

Bekken van de Brugse Polders - Damse vaart (toeristenboot)Pleziervaart kent een grote en groeiende belangstelling. Er zijn jachthavens aanwezig in Brugge, Beernem, Blankenberge en Zeebrugge. Toervaart gebeurt op de Damse Vaart en het Kanaal Gent- Oostende. Daarnaast zijn er een aantal chartervaarten (op het Boudewijnkanaal en het kanaal Gent-Oostende) en hotelschepen.

Waterski en jetski is mogelijk op de waterplas van het Klein Strand in Jabbeke. Op het kanaal Gent-Oostende situeert zich ter hoogte van de jachthaven te Beernem de enige openbare snelvaartzone binnen het bekken.

Kajakken, kanovaren en roeisport is beperkt tot geïsoleerde trajecten op het Kanaal Gent-Oostende (3 clubs in Beernem), de Damse Vaart en het Leopoldkanaal. Op onbevaarbare polderwaterlopen wordt er in regel niet gevaren.

Zeilen en/of windsurfen wordt vooral gedaan op het Boudewijnkanaal, de Sint-Pietersplas, de Spuikom en de waterplas van Polderwind.

Openluchtzwemmen is toegestaan in enkele recreatievijvers (o.a. het Klein Strand in Jabbeke, het Lac van Loppem) en daarnaast ook in het kustwater.

Tijdens lange droge en warme perioden kunnen blauwalgen (cyanobacteriën) in het water voorkomen die in sommige gevallen giftige stoffen vrij geven. Op dat moment zijn zwemmen en andere recreatieactiviteiten in de getroffen recreatievijvers of waterlopen niet meer toegestaan wanneer de aanwezigheid van giftige stoffen werd aangetoond.

De hengelsport concentreert zich vooral op de grote kanalen (Leopoldkanaal, Kanaal Gent-Oostende, Boudewijnkanaal, Damse Vaart) en in enkele poldergebieden. Ook de Blankenbergse Vaart en het Waggelwater in Brugge worden druk bevist. De meest beviste vissoorten zijn snoek, karper, snoekbaars en paling.

Wandel- en fietsrecreatie is sterk aanwezig in het bekken van de Brugse Polders. Waterlopen en valleigebieden zijn ruimtelijk structurerend en vormen mee het netwerk van routes en knooppunten. Ook aan de kust zijn er talrijke wandel- en fietsroutes zoals de nieuwe Zwinroute.

Er bevinden zich een 4-tal voet- en fietsveren. Het bekendste voetveertje is de "Kobus", over de Damse Vaart halverwege tussen Sluis en Hoeke. Dit kan door de passagiers zelf worden bediend door middel van een windas en het vormt een schakel in diverse fietsroutes en GR-paden.

Beschermde gebieden zwemwater

In uitvoering van de Zwemwaterrichtlijn worden de zwemwaters jaarlijks aangeduid (via ministerieel besluit).

Meer informatie over zwemwater kan u raadplegen via de website van VMM.

De actuele waterkwaliteit van het zwem- en recreatiewater is te raadplegen via www.kwaliteitzwemwater.be.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.